Monday, May 29

ข้อเสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คืออะไร ?

cons

ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีข้อดี – ข้อเสีย ด้วยกันทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่ง ‘เครือข่ายสังคมออนไลน์’ ที่เราทุกคนต่างใช้กันอยู่ในแต่ล่ะวันนี้ สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media กำลังเข้ามาเป็นสื่อใหม่ซึ่งกำลังมีบทบาทเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังมีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน สำหรับในส่วนของการศึกษารวมทั้งการจัดการเรียนรู้ ได้นำสื่อเหล่านี้มาประยุกต์จนแทบกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแพร่หลาย แน่นอนว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวบุคคลต่างๆ มากมาย แต่สำหรับในวันนี้เรามาดูกันดีว่าข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์ มีอะไรบ้างเราทุกคนจะได้มีความระมัดระวัง และเล่นอย่างมีสติกันมากขึ้น

  • เน้นใช้งานเพื่อความบันเทิงมากเกินไป แน่นอนว่าการแสวงหาความบันเทิงในชีวิตของคนเรานั้น ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใด เพราะคนเราจำเป็นต้องได้รับพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากที่ทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งวัน เป็นการหาความสุขให้แก่ชีวิต แต่สำหรับหลายๆ คนอาจลืมไปว่าโลกออนไลน์เองสามารถทำได้มากกว่านั้น เด็กๆ หลายคน

เน้นใช้งานเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก มากกว่าการศึกษาค้นคว้า ทำให้ไม่อาจใส่ใจการเรียนได้อย่างที่ควร เพราะฉะนั้นควรแบ่งเวลาให้ดี จะได้มีผลการเรียนที่ดี และมีความสุขไปพร้อมๆ กัน

  • อุปกรณ์สื่อสาร ถึงแม้ว่าราคาของเครื่องอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะมีให้เลือกมากมายหลายราคา แต่อย่าลืมว่ายังไงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าผู้สอน เน้นใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อนำเสนอข้อมูลไปยังผู้เรียนเป็นหลัก ก็อาจจะทำให้นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้
  • รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการขาดวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งรับข้อมูลในโลกของอินเตอร์เน็ตมีที่มาเป็นล้านๆ แห่ง ซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาเขียนข้อมูลได้ เพราะฉะนั้นจึงทำให้ไม่อาจจำกัดข้อมูลที่เป็นความจริงเพียงอย่างเดียวได้ บางครั้งก็มีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกุข้อมูลอันเป็นเท็จ ใส่เข้ามาในโลกอินเตอร์เน็ต เพราะฉะนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ ไม่ใช่เชื่อไปหมดทุกเรื่อง
  • ขาดวิจารณญาณในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ ปัญหาของข้อนี้สืบเนื่องมาจากข้อบน คือ ด้วยความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ แน่นอนว่ามันคือเรื่องดี หากแต่บางกรณีมันก็มีข้อเสีย ในสถานการณ์จริงคุณจะพบว่าหลายต่อหลายครั้ง มันทำให้หลายคนขาดความยั้งคิดในการเผยแพร่ข้อมูล , ข่าวสาร , ภาพรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ อันนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา

แสดงความคิดเห็นอันไม่เหมาะสม เช่น พิมพ์ข้อความวิจารณ์คนอื่นด้วยถ้อยคำที่รุนแรง , ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น เป็นต้น