Monday, May 29

ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจง่าย

สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อยุคใหม่ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคม เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทาง Social Network ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาขึ้นมาเอง ทั้งในรูปแบบของข้อมูล ภาพ และเสียง

สื่อสังคมออนไลน์ ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ มีความน่าสนใจมาก

โดยการสื่อสารจัดเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการสื่อสารข้อมูลอย่างง่ายๆ ที่ไม่มีความซับซ้อนไปจนถึงยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อันเป็นตัวนำพาข้อมูลให้มีการสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

สื่อสังคมออนไลน์ จัดเป็นรูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับ อีกทั้งยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ภายใต้การพัฒนาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนจะกลายเป็นสื่อหลักสำหรับผู้คนในอนาคต

  • Media คือ เครื่องมือใช้สื่อสาร
  • Social คือ สังคม

เพราะฉะนั้น Social Network คือ การแบ่งปันทางสังคม ทั้งในเรื่องของเนื้อหา หรือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม จัดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานแสดงความเป็นตัวตนของตนเองออกมา โดยมีจุดประสงค์ในการมีปฏิสัมพันธ์กัน รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่น

สื่อสังคมออนไลน์ มีอะไรบ้าง ?

Blog

คือ การจัดระบบการจัดการเนื้อหา ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เขียน ใช้ในการเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง ซึ่งจุดเด่น คือ การสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านผ่านการแสดงความคิดเห็น

Microblog

เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่จำกัดการโพสต์ในแต่ละครั้ง ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ได้รับความนิยมเพราะใช้งานง่าย อีกทั้งยังเป็นที่นิยมขององค์กรต่างๆ ใช้ในการแจ้งกิจกรรม และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ

Social Networking

เป็นเว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อนได้ หรือจะใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในชีวิตจริงก็ได้ เป็นสื่อสังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน

Media Sharing

เป็นการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ทางสื่อทางออนไลน์ โดยเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้งาน สามาร Upload ไฟล์สื่อผสม หรือMultimedia สู่เว็บไซต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลในวงกว้าง โดย ณ ปัจจุบันนี้ Media Sharing ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นสื่อผสมอันน่าสนใจและมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รูปสไลด์หรือ VDO รวมทั้งการใช้งานก็ง่ายขึ้นอีกด้วย betflix คาสิโน

โดยเป็นเครื่องมือที่นำมาสู่การได้ไฟล์ Social Network ในรูปแบบต่างๆ ออกมา สำหรับเว็บไซต์ประเภทนี้ ได้รับความนิยม ก็คือ

  • YouTube สำหรับแบ่งปันไฟล์
  • Flickr สำหรับแบ่งปันไฟล์รูป
  • Slide share สำหรับแบ่งปัน Presentation

เพราะฉะนั้น สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญมาก เพราะทำให้มนุษย์ติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงยังทำให้การดำเนินธุรกิจเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายอีกด้วย